Qualitat de l’aire i radiació

MESURES PER VERIFICAR LA QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR I EXTERIOR I LA RADIACIÓ:

 • PARTÍCULES A L’AIRE (PARTICULATE MATTER) PM2.5 I PM10
 • GAS RADÓ
 • COMPOST ORGÀNIC VOLÀTILS (COV) I FORMALDEHID (CH2O)
 • DIÒXID DE CARBONI (CO2)
 • MONÒXID DE CARBONI (CO)
 • RADIACIÓ ALFA, BETA I GAMMA

PARTÍCULES A L’AIRE (PARTICULATE MATTER) PM2.5 I PM10

 • Mesures de partícules a l’aire, Particulate Matter (PM), de dimensions tan petites com 0.5 μm (micròmetres). Valors típics són: cabell humà 50-70 μm, pol·len 10-50 μm, bacteri 3 μm i fum de tabac 0.5 μm

C:\Users\Jose\Documents\A 260719\JOSE_180711\JOBS NEW\Web2018\Photos\2020\PMsize_EPA.jpg

 • S’utilitzen aparells de mesura de precisió (avaluats per investigadors científics) comprats als Estats Units durant la meva investigació postdoctoral
 • Serveix per avaluar la qualitat de l’aire en exteriors i interiors, i l’eficàcia dels filtres en els sistemes de ventilació i climatització per aire, també filtres d’aires condicionats i filtres de purificadors d’aire
 • Les partícules en l’aire, Particulate Matter (PM), és la contaminació de l’aire, produïda en una gran quantitat de formes, que afecta la salut de les persones
 • Són molt petites i invisibles, suren en l’aire i respirem amb cada respiració que prenem
 • PM10 són partícules entre 2.5 i 10 micres (micròmetres) de diàmetre (un cabell humà té aproximadament 50-70 micròmetres de diàmetre). PM2.5 són partícules de menys de 2.5 micres (micròmetres) de diàmetre.
 • Les mesures de PM10 i PM2.5 informades per l’Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units (EPA) es refereixen al pes total de la partícula trobada (μg/m3)
 • PM2.5 són més petites i lleugeres i poden romandre a l’aire des de hores a setmanes i viatjar distàncies molt llargues
 • Les partícules viatgen al nostre sistema respiratori al respirar
 • Les partícules PM2.5 poden penetrar a les parts més profundes dels pulmons i quedar-s’hi durant molt de temps o passar al torrent sanguini perquè no hi ha una manera eficient d’eliminar-los
 • La Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units (EPA) va informar que “els estudis suggereixen que les partícules petites poden sortir del pulmó i viatjar a través de la sang a altres òrgans, inclòs el cor
 • Els principals efectes poden incloure: mortalitat prematura, agreujament de malalties respiratòries i cardiovasculars, asma agreujada, símptomes respiratoris aguts, bronquitis crònica, disminució de la funció pulmonar i augment de l’infart de miocardi
 • Les persones amb malalties cardíaques o pulmonars, asma, diabetis, tenen un major risc, perquè les partícules agreugen aquestes malalties
 • La gent gran, els nadons i els nens poden estar en major risc

La següent taula mostra la qualitat de l’aire segons el nombre partícules mesurades en milers en un metre cúbic d’aire (número de partícules per 0.001 m3) d’una mida més gran de 0.5 micròmetres

C:\Users\Jose\Documents\A 260719\JOSE_180711\JOBS NEW\HealthyBlds\Air Sensor\Dylos\Graphs\PMWeb\TablePM_CAT.jpg

Mesures en una casa particular de partícules més grans de 2.5 micròmetres i 0.5 micròmetres (dos períodes)

C:\Users\Jose\Documents\A 260719\JOSE_180711\JOBS NEW\HealthyBlds\Air Sensor\Dylos\Graphs\PMWeb\PMGRaph_Otros_CAT.jpg

Experiment amb un ventilador de casa afegint un Filtre de carboni tipus HEPA per purificador d’aire

S’encén el ventilador amb el filtre HEPA a les 20:21, s’apaga a les 21:20, la qualitat de l’aire passa de regular a bo durant aquest període i es manté per un temps més
Les partícules de 0.5 micròmetres es redueixen a una tercera part i les partícules de 2.5 micròmetres es redueixen a una cinquena part aproximadament

C:\Users\Jose\Documents\A 260719\JOSE_180711\JOBS NEW\HealthyBlds\Air Sensor\Dylos\Graphs\PMWeb\170904Filter_SL_CAT.jpg

Mesures per a diferents tipus: oficines, cases i aire condicionat del cotxe

C:\Users\Jose\Documents\A 260719\JOSE_180711\JOBS NEW\HealthyBlds\Air Sensor\Dylos\Graphs\PMWeb\PType_CAT.jpg

GAS RADÓ

 • Mesures de gas radó en baixos i soterranis
 • El radó és la principal causa de càncer de pulmó per als no fumadors i la segona causa de càncer de pulmó per a la població general
 • El radó és un gas radioactiu natural produït per la descomposició de l’urani al terra, les roques i l’aigua
 • La pressió de l’aire dins dels habitatges sol ser menor que la pressió al terra al voltant dels fonaments de l’habitatge
 • A causa d’aquesta diferència de pressió, la llar actua com una aspiradora, atraient radó a través d’esquerdes en els fonaments i altres obertures
 • El radó és vuit vegades més pesat que l’aire i es concentra a nivell de terra
 • La ventilació ajuda a reduir el radó, també es necessiten tècniques de reducció de radó en alguns casos

COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS (COV) i formaldehid (CH2O)

 • Mesura de les concentracions de compostos orgànics volàtils (COV) i formaldehid (CH2O) per verificar la qualitat de l’aire interior
 • Les fonts potencials de COV totals inclouen pintures, acabats, adhesius, fum de cigarrets, pesticides, productes de cura personal, escapament d’automòbils, mobles nous, revestiments de parets, productes de neteja per a la llar i combustibles per cuinar. Els productes químics inclouen: acetona, etilenglicol, formaldehid, xilè, 1,3-butadiè, tetracloroetà, sulfur d’hidrogen, amoníac, toluè, benzè, clorur de metilè, percloroetilè i MTBE

C:\Users\Jose\Documents\A 260719\JOSE_180711\JOBS NEW\Web2018\Photos\2020\VOC.JPG

DIÒXID DE CARBONI (CO2)

 • Mesures dels nivells de diòxid de carboni (CO2)
 • Cada persona produeix aproximadament 1 kg de diòxid de carboni per dia quan exhala
 • La mala qualitat de l’aire interior es considera insalubre ja que causa cansament, pèrdua de la capacitat de concentració i fins i tot malalties (per exemple, síndrome de l’edifici malalt)
 • Monitoritzar la qualitat d’aire, especialment el nivell de CO2, s’aplica àmpliament en àrees públiques com oficines, aules, fàbriques, hospitals i hotels
 • Les recomanacions per als nivells de diòxid de carboni (CO2), expressades en parts per milió (PPM) són:
  • 400 PPM: concentracions ambientals exteriors normals
  • 600 PPM: qualitat de l’aire interior normal
  •> 1000 PPM: indica ventilació inadequada. Les conseqüències són mals de cap, fatiga i irritació dels ulls/gola
 • És aconsellable mesurar els nivells CO2 i ventilar segons els nivells de CO2
 • Depèn de l’estanquitat de l’edifici (infiltracions d’aire tot i estar tancat), el vent exterior i del nombre de persones. Els nivells de CO2 són més baixos en dies amb vent
 • En habitatges, si només hi ha una persona, probablement no es necessita ventilar gaire, però la necessitat de ventilació augmenta si n’hi han dos, tres o més persones
 • Si totes les persones se’n van de l’habitatge al matí, la ventilació no és molt necessària, durant el dia es produirà ventilació natural per les fuites d’aire que tingui l’habitatge
 • Es suggereix ventilar abans d’anar a dormir si les persones tanquen la porta quan dormen. S’han mesurat nivells de 2500-3000 PPM en habitacions petites al despertar al matí quan han tingut la porta tancada durant la nit

C:\Users\Jose\Documents\A 260719\JOSE_180711\JOBS NEW\Web2018\Photos\2020\co2.JPG

MONÒXID DE CARBONI (CO)

 • Mesura dels nivells de monòxid de carboni (CO)
 • El monòxid de carboni (CO) és un compost incolor, insípid i inodor produït per la combustió incompleta de materials que contenen carboni
 • Els nivells elevats de CO poden ser perillosos per als humans depenent de la quantitat present i la durada de l’exposició
 • Sovint se’l coneix com el “assassí silenciós” perquè és pràcticament indetectable pels humans sense usar tecnologia de detecció
 • Un detector de monòxid de carboni o detector de CO és un dispositiu que detecta la presència de gas de monòxid de carboni (CO) per prevenir l’enverinament per monòxid de carboni

RADIACIÓ ALFA, BETA I GAMMA

 • Mesures de la radiació dels materials amb l’Inspector Alert d’alta precisió de la casa Medcom
 • Alguns materials utilitzats en la construcció d’edificis poden emetre emissions radioactives superiors a les considerades com a normals
 • L’Inspector Alert és un instrument de salut i seguretat que està optimitzat per detectar nivells baixos de radiació
 • Mesura la radiació alfa, beta i gamma

C:\D\1A.M 260719\JOSE_180711\JOBS NEW\Web2018\Photos\2020\inspector.JPG

error: Content is protected !!