Inici

Solucions per millorar l’eficiència energètica dels edificis i la salut als edificis i àrees urbanes

C:\Users\Jose\Documents\A 260719\JOSE_180711\JOBS NEW\Web2018\Photos\2020\EficienciaEnergeticaEnEdificis.jpg

Illa de calor urbana i teulades fresques

Càmera termogràfica (per estudis d’eficiència energètica dels edificis)

 • Mesura de temperatura corporal sense contacte
 • Estudis amb càmera termogràfica FLIR E6 (160 x 120 píxels) per auditories d’eficiència energètica dels edificis
 • Diagnòstic d’edificis: visualitzar pèrdues d’energia, detectar aïllament defectuós, font de fuites d’aire, localitzar ponts tèrmics, detectar errades de construcció, trobar problemes elèctrics, …

Qualitat de l’aire i radiació

Mesures per verificar la qualitat de l’aire interior i exterior:

 • Partícules a l’aire (Particulate Matter) PM 2,5 i PM10
 • Gas Radó
 • Compostos orgànics volàtils (COV) i formaldehid (CH2O)
 • Diòxid de Carboni (CO2)
 • Monòxid de Carboni (CO)
 • Radiació alfa, beta i gamma

Camps electromagnètics

Mesures de camps electromagnètics:

 • Camps electromagnètics d’alta freqüència (telefonia mòbil, WiFi, DECT …)
 • Camps magnètics de baixa freqüència (transformadors, línies d’alta tensió, …)
 • Camps elèctrics de baixa freqüència (instal·lacions elèctriques, …)

Sobre mi

 • Sobre mi
 • Les meves publicacions

error: Content is protected !!