Qualitat de l’aire i Coronavirus (COVID-19)

  • El coronavirus sobreviu a l’aire fins a 3 hores
  • La transmissió es podria donar al parlar o respirar en ambients tancats per partícules micromètriques
  • És molt important ventilar i tenir bons filtres en els sistemes de ventilació i climatització per disminuir les partícules PM2.5 i millorar la qualitat de l’aire

El coronavirus que causa la Covid-19 en aerosols sobreviu fins a 3 hores segons un estudi fet per investigadors nord-americans i publicat a la revista “The New England Journal of Medicine”. El coronavirus podria propagar-se al parlar o fins i tot al respirar [1-3]

C:\Users\Jose\Documents\A 260719\JOSE_180711\JOBS NEW\HealthyBlds\Covid\AerosolSurfaceFigureLight.jpg

El president de l’Associació Japonesa de Malalties Infeccioses, Kazuiro Tateda, adverteix que la transmissió es podria donar a través de converses entre dues persones o una respiració forta, tot i que la gent conservi la distància de dos metres [4-5]. El risc d’infecció a través de partícules micromètriques que romanen surant en l’aire es fa més notable en un espai tancat
Per prevenir que les partícules es quedin a l’aire per més temps en interiors s’aconsella ventilar i incrementar la circulació de l’aire. Un bon filtre en els sistemes de ventilació i climatització reduiria el nombre de partícules i incrementaria la qualitat de l’aire [6]
Es recomana portar mascaretes per evitar la propagació de virus [7-8]
La contaminació atmosfèrica per partícules PM2.5 esta associada a un increment en el risc de mort per Covid-19 [9-10]

Referències:

[1] https://www.ccma.cat/324/el-virus-de-la-covid-19-es-pot-mantenir-actiu-fins-a-3-dies-en-algunes-superficies/noticia/2998186/

[2] https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2004973

[3] https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-informe-asegura-coronavirus-puede-propagarse-hablar-o-incluso-respirar-202004031325_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

[4] (Vídeo en anglès) https://www.youtube.com/watch?v=y7Um0UOCsMg

[5] (Notícia i vídeo en espanyol) https://www.infobae.com/coronavirus/2020/04/02/polemica-entre-cientificos-por-una-supuesta-nueva-via-de-contagio-del-coronavirus/

[6] https://drjoseaguilar.com/ca/qualitat-de-aire/

[7] https://medium.com/@Cancerwarrior/covid-19-why-we-should-all-wear-masks-there-is-new-scientific-rationale-280e08ceee71

[8] https://www.maskssavelives.org/

[9] https://www.ccma.cat/324/la-contaminacio-atmosferica-pot-incrementar-un-15-la-mortalitat-per-covid-19/noticia/3003455/

[10] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.05.20054502v1

error: Content is protected !!